• yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
ေတးခ်စ္သူေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ၊ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြကို ရင္ခုန္သံအဖြဲ႕သားေတြထံသို႔ ေရးသားႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားတဲ့ ေနရာေလးျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ဖန္အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ားကို အၿမဲတမ္း တေလးတစား၊ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုလ်က္႐ွိပါတယ္။
 
Your Name
Your Email
Message