• yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
အႏုပညာ႐ွင္ေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့၊ ခ်စ္ခင္တဲ့ အႏုပညာခ်စ္သူေတြ အခ်င္းခ်င္း မိမိခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္တဲ့ အႏုပညာ႐ွင္ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို ေ၀မွ်ဖလွယ္ႏိုင္ ရန္အတြက္ စီစဥ္ထားေသာေနရာေလး ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိႏွစ္သက္တဲ့ အႏုပညာ႐ွင္ေတြရဲ႕ Fan Club အျဖစ္၀င္ေရာက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့၊ ခ်စ္ခင္တဲ့ အႏုပညာ႐ွင္ေတြကို အားေပးၾကတဲ့သူေတြကေတာ့
Artist အမည္     
MG43
Aung Lay
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
MG42
aungkyawmoe
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
MG41
khaingzawhtet
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
MG40
dkwinner
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
MG39
kyawthiha
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
MG38
phyowathannmoe
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
MG37
swam
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
MG36
Thein Myint Hlaing
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
SSKH35
soe lu
Fan Club Member of  စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္
MG35
phyomu
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
အႏုပညာ႐ွင္ေတြကို ခ်စ္တဲ့သူအခ်င္းခ်င္း မိတ္ေဆြဖြဲ႔ဖို႔အတြက္ Fan Club ၀င္ခ်င္ရင္   Register