ရင္ခုန္သံကိုခ်စ္တဲ့၊ ေလးစားတဲ့၊ တန္ဖိုးထားတဲ့ လူအခ်င္းခ်င္း မိတ္ေဆြဖြဲ႕ႏိုင္ရန္၊ မိမိ၏ခံစားခ်က္ ရင္ခုန္သံမ်ားအား တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ေ၀မွ်ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ကာ ရင္ခုန္သံ Member မ်ားဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ေလးကို ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရင္ခုန္သံကို တန္ဖိုးထား သူမ်ားအားလံုး မေႏွးအျမန္ Member ၀င္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္မ်ားကို Share လုပ္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့၊ ခ်စ္ခင္တဲ့ အႏုပညာ႐ွင္ေတြကို အားေပးၾကတဲ့သူေတြကေတာ့
Member name starts with  D
2849  Decay
View Profile
2808  dragon
View Profile
2782  decivy
View Profile
2745  dreamfairy
View Profile
2705  dardar043
View Profile
2605  devil69
View Profile
2538  desert
View Profile
2506  demidream
View Profile
2436  Demon13
View Profile
2427  dardarzaw
View Profile
2341  dewinenayw
View Profile
2337  decembar
View Profile
2198  Deamon
View Profile
2065  daydreamer
View Profile
1955  DARKER
View Profile
1920  dramaqueen
View Profile
1746  Drheinko
View Profile
1639  drwkko
View Profile
1637  DrOscar
View Profile
1597  dkwinner
View Profile
Member ၀င္ခ်င္ရင္ ၀င္ဖို႔အတြက္   Register