ရင္ခုန္သံကိုခ်စ္တဲ့၊ ေလးစားတဲ့၊ တန္ဖိုးထားတဲ့ လူအခ်င္းခ်င္း မိတ္ေဆြဖြဲ႕ႏိုင္ရန္၊ မိမိ၏ခံစားခ်က္ ရင္ခုန္သံမ်ားအား တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ေ၀မွ်ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ကာ ရင္ခုန္သံ Member မ်ားဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ေလးကို ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရင္ခုန္သံကို တန္ဖိုးထား သူမ်ားအားလံုး မေႏွးအျမန္ Member ၀င္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္မ်ားကို Share လုပ္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့၊ ခ်စ္ခင္တဲ့ အႏုပညာ႐ွင္ေတြကို အားေပးၾကတဲ့သူေတြကေတာ့
Member name starts with  F
2837  fairy
View Profile
2582  futurestar
View Profile
2328  fullmoon
View Profile
2223  flyingstar
View Profile
2138  fokhwar
View Profile
1984  fantastic
View Profile
1942  febuary09
View Profile
1907  FuturePunk
View Profile
1807  Fish
View Profile
1767  friday
View Profile
1458  fuckerking
View Profile
1228  flyinglove
View Profile
1184  fightergyi
View Profile
1113  flowerstar
View Profile
1084  fatemacz
View Profile
1001  february
View Profile
983  february03
View Profile
938  fly007
View Profile
715  funnydemo
View Profile
613  fattylay
View Profile
Member ၀င္ခ်င္ရင္ ၀င္ဖို႔အတြက္   Register