ရင္ခုန္သံကိုခ်စ္တဲ့၊ ေလးစားတဲ့၊ တန္ဖိုးထားတဲ့ လူအခ်င္းခ်င္း မိတ္ေဆြဖြဲ႕ႏိုင္ရန္၊ မိမိ၏ခံစားခ်က္ ရင္ခုန္သံမ်ားအား တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ေ၀မွ်ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ကာ ရင္ခုန္သံ Member မ်ားဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ေလးကို ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရင္ခုန္သံကို တန္ဖိုးထား သူမ်ားအားလံုး မေႏွးအျမန္ Member ၀င္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္မ်ားကို Share လုပ္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့၊ ခ်စ္ခင္တဲ့ အႏုပညာ႐ွင္ေတြကို အားေပးၾကတဲ့သူေတြကေတာ့
Member name starts with  G
2671  gooseberry
View Profile
2576  gothic
View Profile
2511  gangster
View Profile
2487  geumwa
View Profile
2478  gandayasuu
View Profile
2387  godfather
View Profile
2304  gugue
View Profile
2237  garfield
View Profile
2173  goldmonkey
View Profile
2146  gispy4k
View Profile
2124  ganster93
View Profile
2089  gopalpoude
View Profile
2087  ghostrider
View Profile
2016  gelu
View Profile
2005  girl
View Profile
1945  gunaungcd
View Profile
1939  graceli
View Profile
1895  golden
View Profile
1877  guru
View Profile
1872  gtcprince
View Profile
Member ၀င္ခ်င္ရင္ ၀င္ဖို႔အတြက္   Register