• yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
 

နာမည္ႀကီးဂီတပညာ႐ွင္ေတြရဲ႕ အိမ္နားမွာ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြ အျဖစ္နဲ႔ေနခ်င္တယ္။

ေနခ်င္ပါတယ္ 47%
မေနခ်င္ပါဘူး 31%
ဒီလိုပါပဲ 21%
Total Votes: 19
Thanks you for voting