• yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
လူတိုင္း၊ လူတိုင္းမွာ အႀကိဳက္ဆံုးဆိုတဲ့အရာေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲေနတတ္ပါတယ္။ အခုႀကိဳက္ေပမယ့္ ေနာင္အခ်ိန္အတိုင္း အတာတစ္ခုၾကာသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ႀကိဳက္ခ်င္မွႀကိဳက္ျဖစ္ေတာ့မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာမႈတစ္ခုကေတာ့ လူတိုင္းမွာ အႀကိဳက္ဆံုးတစ္ခုစီ႐ွိေနတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာေလးမွာေတာ့ တစ္ပတ္အတြင္းလူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးေသာသီခ်င္းေလးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး Song of the Week အျဖစ္တင္ဆက္ ေပးလိုက္ရပါတယ္။
ဒီတစ္ပတ္အတြက္ ပရိတ္သတ္ရင္ကိုထိေစတဲ့ သီခ်င္းေလးကေတာ့

   လူ႕ေလာကႀကီးဟာ အရမ္းကိုပဲအေျပာင္းအလဲ၊ အေကြ႕အေကာက္ေတြက အရမ္းကိုပဲမ်ားျပားလွပါ တယ္။ ဒီလိုအေျပာင္းအလဲေတြဟာ ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့လူေတြကို ေကာင္းေစတာေတြ႐ွိသလို မေကာင္းေစ တာေတြလည္း ႐ွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေကာင္းတာႀကံဳတဲ့လူက အေျပာင္းအလဲဆိုတာ ေကာင္းတယ္လို႔ ယူ ဆၾကၿပီး မေကာင္းတာႀကံဳတဲ့လူက အေျပာင္းအလဲကို မေကာင္းဘူးလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ရင္ေတာ့ အေျပာင္းအလဲဆိုတာ လူတိုင္းလူတိုင္းႀကံဳေတြ႕ရတာပါပဲ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ မ တို႔တစ္ေတြဟာ ေကာင္းတာေတြထက္ မေကာင္းတာေတြကို ႀကံဳလာတဲ့အခါ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ဖို႔ ပိုၿပီး ေတာ့ ႀကိဳးစားထားသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ပတ္အတြက္ Song of the Week ကို ဆိုး႐ြားတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈကို ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့လူက ဘယ္လိုမ်ားရင္ဆိုင္ေနသလဲဆိုတာကို ရင္ဖြင့္ျပထားတဲ့ သီခ်င္းေလး အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးဖြင့္ျပလိုက္ပါတယ္။

Song Title - ၾကယ္ေပ်ာက္ည
Vocalist - ၿဖိဳးႀကီး၊ ဆုန္သင္းပါရ္