• yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
ေတးခ်စ္သူေတြအတြက္ ျမန္မာသီခ်င္းေတြသာမက ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးက သီခ်င္းေလးေတြကိုပါ နားေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရင္ခုန္သံအဖြဲ႕သားေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတးခ်စ္သူေတြအားလံုး ဒီသီခ်င္းေတြနဲ႔ ကမာၻေလးထဲမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
ဒီသီခ်င္းကမာၻေလးထဲမွာ လြင့္ေမ်ာေနမယ့္ သီခ်င္းေလးေတြကေတာ့
Down On The Corner - John Fogerty

Early in the evenin', just about supper time,
over by the court house they're starting to unwind.
Four kids on the corner, trying to bring you up.
Willy picks a tune out, and he blows it on the harp.

Down On The Corner out in the street.
Willy and the poor boys are playin'
bring a nickel tap your feet.
Rooster hits the washboard
and people just got smile,
Blinky thumps the gut bass,
and solos for a while.
Poorboy twangs the rythm out
on his kalamazoo
Willy goes into a dance
and doubles on kazoo.

Down On The Corner out in the street.
Willy and the poor boys are playin'
bring a nickel tap your feet.
Down On The Corner out in the street.
Willy and the poor boys are playin'
bring a nickel tap your feet.
You don't need a penny,
just to hang around,
but if you've got a nickel,
won't you lay your money down?

Over on the corner there's a happy noise.
People come from all around
to watch the magic boy.
Down On The Corner out in the street.
Willy and the poor boys are playin'
bring a nickel tap your feet.
Down On The Corner out in the street.
Willy and the poor boys are playin'
bring a nickel tap your feet.

Down On The Corner out in the street.
Willy and the poor boys are playin'
bring a nickel tap your feet.
Down On The Corner
out in the street.
Willy and the poor boys are playin'
bring a nickel tap your feet.