• yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
ေတးခ်စ္သူေတြအတြက္ ျမန္မာသီခ်င္းေတြသာမက ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးက သီခ်င္းေလးေတြကိုပါ နားေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရင္ခုန္သံအဖြဲ႕သားေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတးခ်စ္သူေတြအားလံုး ဒီသီခ်င္းေတြနဲ႔ ကမာၻေလးထဲမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
ဒီသီခ်င္းကမာၻေလးထဲမွာ လြင့္ေမ်ာေနမယ့္ သီခ်င္းေလးေတြကေတာ့
Oh Carol - Smokie

Well I was out cruisin', getting late and I was losin',
When I saw you walking my way,
So nonchalant, I bet you get what you want,
But so do I and I aint losing today.
Well your hips were swinging and your jeans were clinging,
You were driving me out of my mind,
On a hot afternoon when there's nothing to do,
Your not the sort of thing a fellow should find,
So I pulled on over, tossed your hair off your shoulder,
When you turned and you looked my way,
Oh you would have died or you'd have skinned me alive,
If I'd have said what I wanted to say,
So being polite said what you doin' tonight,
You said just so happens I'm free,
You got all the right curves and all the right words,
And that's alright by me.

Chorus:
Oh Carol you got me eatin' my heart away,
You got me countin' my nights and days,
Oh I am floatin' on the milky way,
Oh Carol nobody's done it before,
Oh baby you've opened the door,
Oh Carol you can do it some more.

Well if you're ready for this when we started to kiss,
She said hold on a minute or two.
Well naturally I knew it couldn't be me,
I said baby what's troublin' you,
She said I'm just sixteen if you know what I mean,
So we sat and we talked for a while,
And when we finally kissed you know she didn't resist,
And I must say she did it with style.

Chorus Well I was out cruisin', getting late and I was losin',
When I saw you walking my way,
So nonchalant, I bet you get what you want,
But so do I and I aint losing today.
Chorus