• yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
ေတးခ်စ္သူေတြအတြက္ ျမန္မာသီခ်င္းေတြသာမက ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးက သီခ်င္းေလးေတြကိုပါ နားေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရင္ခုန္သံအဖြဲ႕သားေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတးခ်စ္သူေတြအားလံုး ဒီသီခ်င္းေတြနဲ႔ ကမာၻေလးထဲမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
ဒီသီခ်င္းကမာၻေလးထဲမွာ လြင့္ေမ်ာေနမယ့္ သီခ်င္းေလးေတြကေတာ့
Wild World - Mr.Big

La...la...la...la...la
Now that Ive lost everything to you
You say you want to start something new
And its breaking my heart youre leaving
Baby Im grieving
And if you wanna leave take good care
Hope you have a lot of nice things to wear
A lot of nice things turn bad out there
Oh baby, baby, its a wild world
Its hard to get by just upon a smile
(yeah...) oh baby, its a wild world
Ill always remember you like a child girl
You know Ive seen a lot of
What the world can do
And its breaking my heart in two
Coz I never want to see you sad girl
Dont be a bad girl
But if you wanna leave take good care
Hope you make a lot of nice freinds out there
Just remember theres
A lot of bad and beware
La...la...la...la...la...baby I love you.