• yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
ေတးခ်စ္သူေတြအတြက္ ျမန္မာသီခ်င္းေတြသာမက ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးက သီခ်င္းေလးေတြကိုပါ နားေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရင္ခုန္သံအဖြဲ႕သားေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတးခ်စ္သူေတြအားလံုး ဒီသီခ်င္းေတြနဲ႔ ကမာၻေလးထဲမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
ဒီသီခ်င္းကမာၻေလးထဲမွာ လြင့္ေမ်ာေနမယ့္ သီခ်င္းေလးေတြကေတာ့
Here For You - Firehouse

So you think you've got it all figured out
Well you know you can't make it alone
Everybody needs somebody to help them out
And you know I could be that someone
And if you ever get lost on life's highway
Don't know where to go
There's just one thing that I want you to know

Chorus:
I am here for you, always here for you
When you need a shoulder to cry on
Someone to rely on, I am here for you
So you think that love is long overdue
Tired of looking for someone to care
Let me tell you now the choice is up to you
But you know I will always be there
I am here for you, always here for you
When you're needin' someone to hold you
Remember I told you

I am here for you
I am here for you
So now you've got it all figured out
And you know you've found someone that cares
And if you ever need somebody to help you out
Well you know I will always be there
And if you ever get lost on life's highway
Don't know where to go
There's just one thing that I want you to know

Chorus
I am here for you, always here for you
When you're needin' someone to hold you
Remember I told you
I am here for you, I am here for you