• yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
ေတးခ်စ္သူေတြအတြက္ ျမန္မာသီခ်င္းေတြသာမက ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးက သီခ်င္းေလးေတြကိုပါ နားေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရင္ခုန္သံအဖြဲ႕သားေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတးခ်စ္သူေတြအားလံုး ဒီသီခ်င္းေတြနဲ႔ ကမာၻေလးထဲမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
ဒီသီခ်င္းကမာၻေလးထဲမွာ လြင့္ေမ်ာေနမယ့္ သီခ်င္းေလးေတြကေတာ့
Baby When You're Gone - Bryan Adams

I've been wandering around the house all night
wondering what the hell to do
Yeah, I'm trying to concentrate but all I can think of is you
well the phone don't ring 'cause my friends ain't home
I'm tired of being all alone
Got the tv on 'cause the radio's playing
songs that remind me of you

Baby when you're gone, I realize I'm in love
days go on and on, and the nights just seem so long
Even food don't taste that good, drink ain't doing what it should
things just feel so wrong, baby when you're gone

I keep driving up and down these streets
trying to find somewhere to go
Yeah i'm looking for a familiar face, but there's no one I know
oh, this is torture, this is pain, it feels like I'm gonna go insane
I hope you're coming back real soon, 'cause i don't know what to do

Baby when you're gone, I realize I'm in love
days go on and on, and the nights just seem so long
Even food don't taste that good, drink ain't doing what it should
things just feel so wrong, baby when you're gone

Baby when you're gone, I realize I'm in love
days go on and on and the nights just seem so long
Even food don't taste that good, drink ain't doing what it should
things just feel so wrong, baby when you're gone